Do rujna 2021. godine, uz novac Europske unije, Općina Drenje treba sanirati i trajno zatvoriti veliko odlagalište neopasnog otpada Kosinac, a na kojem su svojevremeno komunalni otpad uz nju odlagale još tri obližnje općine.Kosinac se nalazi uz nerazvrstanu cestu, u naravi poljski put između Drenja i Pridvorja, u katastarskoj općini Pridvorje. Zatvoren je još prije 14 godina, 2006., a prema nalogu inspekcije zaštite okoliša ­te je naređeno njegovo saniranje, jer je nesukladno s važećom zakonskom regulativom. Odlagalište prate velike brojke – nalazi se na čestici od 38.000 prostornih metara, a na nj otpada njezina trećina, oko 10.500 kvadrata.

Više modela
Potonje je sanirana površina postojećeg odlagališta – otpad prekriven završnim prekrivnim sustavom površine približno 10.500 kvadratnih metara. Kada je riječ o količinama i ta je brojka velika – čak 16.300 kubičnih metara komunalnog otpada čeka sve ovo vrijeme da i ono “nestane s lica zemlje”.

Načelnik Drenja Slavko Dešić kaže kako je naslijedio taj problem kada je došao na mjesto prvog čovjeka općine, 2009. godine. Problem se trajno rješava sada, u Dešićevu trećem mandatu, a nakon što je Kosinac prošao na EU fondovima. Ugovor za sanaciju potpisan je prošlog mjeseca s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. I u međuvremenu su se poduzimale aktivnosti na rješavanju Kosinca, no tek je sada ušao u EU fondove. Godine 2007. potpisan je prvi ugovor o sufinanciranju, no nije prošao na Fondu za zaštitu okoliša.

– U međuvremenu napravljeno je nekoliko varijanti sanacije odlagališta koje bi bile prihvatljive za Fond: prema jednoj da se otpad s Kosinca izveze kamionima, prema drugoj da ide zatrpavanje pokrovnim slojem, a prema trećoj to je svojevrsna kombinacija prethodnih dvaju modela. Svih tih godina pripremala se projektna dokumentacija, studije i dr. – kaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenje Igor Milošević.

Cilj je sanirati neuređeno zatvoreno odlagalište i spriječiti njegove daljnje štetne učinke na okoliš i zdravlje.

Projekt je to vrijednosti 8,49 milijuna kuna, prihvatljivi troškovi su 8,48 milijuna kuna, a nepovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 7,21 milijun kuna, što je visokih 85 posto prihvatljivih troškova.

Zelena površina
Pet posto sredstava osigurano je iz proračuna Općine Drenje, uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čija sredstva iznose 848.600 kuna, deset posto prihvatljivih troškova. Planirano je da će radovi na sanaciji odlagališta trajati sedam mjeseci, a za ukupnu realizaciju projekta predviđeno je 18 mjeseci, od ožujka 2020. do rujna 2021.

– Prošle su i sve javne nabave – dodaje Dešić. Donesena je i odluka o odabiru izvođača radova.

Dešić kaže kako će nakon sanacije i trajnog uklanjanja odlagališta na toj površini biti posađena neka kultura, najvjerojatnije trava.

Izvor: Glas Slavonije
Autor: Suzana Župan