Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od primarnih djelatnost koje su zastupljene u Općini Drenje. U stočarstvo ubrajamo govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo i drugo. O razvijenosti stočarstva svjedoči činjenica da na području Općine Drenje postoji više od 100 manjih, srednjih i velikih OPG-ova koji se bave stočarstvom. Slavonski pašnjaci i livade omogućuju i sve popularniji ekološki uzgoj stoke.

Vrijeme za ulaganje u stočarstvo nikad nije bilo pogodnije. Republika Hrvatska, kao punopravna članica Europske Unije ima pravo korištenja europskih fondova, odnosno bespovratnog novca. Također, niska cijena stambenih i poljoprivrednih nekretnina omogućuje poduzetnicima ulaganje u stočarstvo. Općina Drenje pružit će maksimalnu pomoć pri osnivanju OPG-a, obrta ili tvrtke kao i što će pomoći u daljnjem poslovanju.

Mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.