Naziv projekta: “Zaželi bolji život u općini Drenje”
Fond: Europski socijalni fond
Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Nositelj projekta: Općina Drenje
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo
Ukupna vrijednost projekta: 4.103,664,70 kuna
Iznos koji sufinancira Europska unija: 4.103,664,70 kuna (100%)
Trajanje projekta: 30 mjeseci (30.05.2018. – 30.11.2020.)
 
O PROJEKTU:
Svrha projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 25 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 125 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti projekta:
Akivnost. 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici i
Akivnost 2: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine

Rezultati projekta:
a) Tijekom 23 mjeseca 25 žena iz ciljne skupine pružalo potporu i podršku krajnjim korisnicima;
b) 125 krajnjih korisnika kontinuirano je dobivalo potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života;
c) zaposlene žene obrazovane su i osposobljene za zanimanje gerontodomaćica čime su povećana znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

Cilj projekta:
Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada i unapređenje kvalitete života krajnjih korisnika čime se smanjuje socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:
Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Kontakt:
Općina Drenje
Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje
Telefon: 031 862 006

Više informacija:
Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr
Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Drenje.