1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drenje trajat će od 24.09.2018. do 01.10.2018. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drenje u prostorijama Općine Drenje, Ljudevita Gaja 25 svaki radni dan od 12,00 do 15,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 25.09.2018. godine u 10.00.sati u Općini Drenje, Ljudevita Gaja 25.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drenje mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana ili predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 01.10.2018. godine na adresu: Općina Drenje, Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Osobni podaci koristiti će se u Izvješću o javnoj raspravi te biti javno objavljeni.

Dokument o javnoj raspravi pogledajte u poveznici; OBJAVA JAVNE RASPRAVE