Na temelju članka 96. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Turističkog centra Borovik (“Službeni glasnik” Općine Drenje broj 5/23) te Zaključka općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Turističkog centra Borovik te njegovom upućivanju u javnu raspravu (KLASA: 350-01/23-01/2, URBROJ: 2158-16-02-23-8 od 15.12.2023.), Jedinstveni upravni odjel Općine Drenje objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Turističkog centra Borovik.

JAVNU RASPRAVU možete pronaći ovdje.