Pozivaju se svi zainteresirani građani na Javnu tribinu povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i novog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske.

Javna tribina će se održati dana 19.11.2022. godine (subota) s početkom u 19:00 sati u prostorijama DVD-a Drenje.

Predavači na javnoj tribini biti će Marko Barić, mag.iur. i dr.sc. Ivica Beraković.