Nakon sedam mjeseci radova, uz EU-ovo sufinanciranje iz Kohezijskog fonda, završena je sanacija odlagališta otpada Kosinac, koje je na nju čekalo 15 godina, a sada se pretvara u zelenu oazu.

Kosinac, na kojemu su svojevremeno, osim Drenja, komunalni otpad odlagale još tri općine, zatvoren je još 2006. prema nalogu inspekcije zaštite okoliša ­te je naređeno njegovo saniranje jer je nesukladan sa zakonskom regulativom. Odlagalište se do sanacije nalazilo na čestici od 38.000 prostornih metara, a na njega se odnosila njezina trećina, oko 10.500 kvadrata.

Spriječiti štetu

Nakon što su inspektori zatvorili odlagalište, što se nalazilo uz nerazvrstanu cestu između Drenja i Pridvorja, Općina Drenje otpad sve ovo vrijeme odvozi u Vukovarsko-srijemsku županiju posredovanjem svog koncesionara. Sanaciju je na Kosincu čekalo 16.300 kubnih metara komunalnog otpada od čega 90 posto kućnog. Načelnik Slavko Dešić, kojemu je ovo četvrti mandat, naslijedio je problem Kosinca, a poslije svih peripetija i usklađivanja te traženja izvora novca, rješava ga u prošlom i ovom mandatu, nakon što je projekt prošao na EU fondovima. Ugovor za sanaciju potpisan je krajem 2020. s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. I u međuvremenu su se poduzimale aktivnosti na rješavanju Kosinca, no tek je nedavno ušao u EU fondove. Prvi ugovor o sufinanciranju potpisan je još 2007., no nije prošao na Fondu za zaštitu okoliša. U igri je bilo nekoliko modela njegove sanacije, a cijelo vrijeme pripremala se dokumentacija, projekt za sanaciju neuređenog zatvorenog odlagališta i sprječavanje njegovih daljnjih štetnih učinaka na okoliš i zdravlje.

– Projekt sanacije vrijedan je 8,49 milijuna kuna, prihvatljivi troškovi su 8,48 milijuna kuna, nepovratna sredstva Kohezijskog fonda 7,21 milijun kuna. Projekt sanacije Kosinca provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Ostvarena nepovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 7.213.483 kune, što je visokih 85 posto ukupno prihvatljivih troškova projekta – kaže Dešić. U javnoj nabavi iznosi su nešto smanjeni. Fond za zaštitu okoliša u financiranju projekta sudjelovao je s 10 posto prihvatljivih i procijenjenih troškova, a ostatak je osiguran iz proračuna Općine.

Iskop i premještanje

Sanacija je obuhvatila iskop i premještanje dijela otpada, preoblikovanje otpada prema projektnoj definiranoj geometriji, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju sustava za otplinjavanje, izgradnju internih servisnih prometnica, ograde oko prostora odlagališta i ulaznih vrata te krajobrazno uređenje prostora odlagališta – sijanjem trave i sadnjom drveća.

Autor: Suzana Župan
Izvor: Glas Slavonije