DRENJE – U Općini Drenje potpisan je u utorak ugovor o izvođenju radova uređenja obale akumulacijskog jezera Borovik s tvrtkom Zuber iz Višnjevca, čime će ono dobiti plažu, pontonski bazen i vez.

Borovik je najveća akumulacija u ovom dijelu Hrvatske koju je vodna zajednica 1978. godine izgradila kako bi regulirala tok, slijev Vuke. Omiljena je destinacija brojnim sportskim rekreativcima, (sportskim) ribolovcima – domaćim i stranim, izletnicima, ljubiteljima prirode, odnedavno se tu održava i muški te ženski maraton lađa Kup Borovik, a Općina Drenje, na čijem se prostoru nalazi najveći, atraktivni dio jezera, dok je manjim dijelom u Općini Levanjska Varoš, ovim projektom želi mu dati nove mogućnosti, nove sadržaje, novu vrijednost, a koji bi istovremeno dali i pečat te nove prilike toj jedinici lokalne samouprave.

Rok 10 mjeseci

Ugovor su potpisali drenjanski načelnik Slavko Dešić i direktor Zubera Dalibor Mihaljević. Ugovorena cijena radova je prema ponudbenom troškovniku bez PDV-a 750.552 eura, a sredstva se osiguravaju u proračunu Općine Drenje, dok će se sufinanciranjem uključiti i Hrvatske vode, a partner u projektu je i Osječko-baranjska županija, također s dijelom sredstava. Nositelj projekta je Općina Drenje, koja će sudjelovati s najviše sredstava.

– Općina je 2018. od Hrvatskih voda, koje gospodare akumulacijom, ishodila suglasnost za korištenje javnog vodnog dobra akumulacije Borovik za odmor i rekreaciju. Drugi korak bio je da Općina svoje ideje oko Borovika pretoči u projekt, pa smo išli u izradu projektne dokumentacije za uređenje obale jezera i ona je gotova – najavio je projekt načelnik Dešić.

Ugovorni rok za izvedbu radova je 10 mjeseci od dana uvođenja u posao, koji će startati, kaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenje Igor Milošević, u ožujku 2024. godine, tj. kada se stvore vremenski uvjeti za poslove gradnje.

– Projekt obuhvaća uređenje obalnog pojasa na prostoru jezera Borovik ukupne dužine oko 260 metara, izgradnju pontonskog bazena za kupače uz uređeni nasip, kao i pontonskog veza za čamce ribiča te uređenje zelene površine. Bazen, koji će biti složen od pontonskih elemenata, punit će se vodom iz jezera – kaže Milošević. Jezero će ga dobiti na dijelu ispod ugostiteljskog objekta Camp Borovik.

Uređenje obalnog pojasa koji će dobiti plažu obuhvaća strojni iskop zemlje, pripremu podloge, ugradnju biotekstila te ugradnju sloja od šljunka gdje će frakcije biti od 16 do 60 milimetara.

Druga faza

Bazen će biti izgrađen od gotovih tipskih elemenata koji se spajaju, a sve će biti locirano na dijelu gdje je već svojevrsna plaža, no nije imala uvjete kako bi se taj potez u cijelosti iskoristio.

Slijedi i nabava opreme koja će dodatno pridonijeti ljepoti tog prirodnog sustava – suncobrana, ležaljki, komunalne opreme, spremišta za opremu i dr.

Prvi je to takav projekt na jezeru Borovik kojim se želi osnažiti turistička ponuda i vidljivost same akumulacije i njezine obale, a benefite treba imati i lokalna samouprava, općina Drenje, koja broji čak 12 naselja.

U drugoj fazi projekta na Boroviku u planu je i gradnja parkirališta za vozila posjetitelja i uređenje okoliša. Plan Općine je gospodariti svim tim sadržajima na Boroviku na način da se dio uloženog u prostor oko akumulacije i vrati.

Izvor: Suzana Župan/Glas Slavonije