Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Drenje za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020. učenicima s područja Općine Drenje dodijelit će se 10 (deset) stipendija, a studentima s područja Općine Drenje 6 (šest) stipendija i to prema kriteriju uspješnosti i socijalnom kriteriju.

Visina stipendije iznosi 350,00 kuna za učenike srednjih škola, te 500,00 kuna za studente, mjesečno po jednom korisniku tijekom 10 (deset) mjeseci
školske/akademske godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Drenje najmanje 1 godinu,
– da su redoviti učenici srednje škole drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda.
– da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom
ocjenom od 4,00.

STUDENTI:

– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Drenje najmanje 1 godinu,
– da su redoviti studenti,
– da nisu apsolventi,
– da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine školovanja,
– da nisu stariji od 26 godina.
– da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00, odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godišta) od 3,50.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Drenje („Službeni glasnik Općine Drenje br. 53/15).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– osobna iskaznica (preslika)
– potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
– preslika svjedodžbe dva prethodna razreda škole za učenike drugog, trećeg, četvrtog i petog razreda
– preslika svjedodžbe zadnja dva razreda srednje škole i preslika svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature za studente prve godine i preslika svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole, preslika svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature i potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija za studente druge godine studija, a za studente viših godina studija, preslika potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija
– dokaz o sudjelovanju na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju u posljednje dvije godine školovanja
– dokaz o usporednom pohađanju dvije škole ili dva fakulteta
– dokaz o sudjelovanju u radu udruga s područja Općine Drenje (izdaju Udruge)
– izjava o članovima zajedničkog domaćinstva
– potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju (plaće, mirovine, zajamčena minimalna naknada, naknada za pomoć i njegu, naknada Zavoda za zapošljavanje i ostale vrste prihoda)
– uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ako postoje)
– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (dijete bez jednog ili oba roditelja, dokazi o invalidnosti)

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internet stranici Općine Drenje te oglasnoj ploči Općine Drenje u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu općinskom načelniku Općine Drenje.

Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka o prigovoru je konačna.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, odnosno zaključno s danom 8.11.2019. godine (srijeda) na adresu:

  • OPĆINA DRENJE
  • POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
  • LJUDEVITA GAJA 25
  • 31418 DRENJE

U Drenju, 24.10.2019.