NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.1. »RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA«

Natječaj se odnosi na sektor voća i povrća i na sektor stočarstva i peradarstva. Intenzitet potpore iznosi 50%, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20%. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR (korisnik početnik 100.000 EUR).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izgradnja
  • rekonstrukcija
  • mehanizacija
  • opremanje objekata za životinje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva).
  • Trajanje projekta: do 36 mjeseci

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.2. »ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ«

Prihvatljivi korisnici

1.fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

2.proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Iznos potpore – od 5.000 do 1.000.000 EUR (početnici 100.000 EUR). Intenzitet potpore 50% – za mlade poljoprivrednike 70% (kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručnu osposobljenost u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu)

Prihvatljivi troškovi

1.prihvatljivi opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

2.prihvatljivi nematerijalni troškovi

3.prihvatljivi materijalni troškovi (gradnja objekata za skladištenje gnojiva, kupnja strojeva za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva)

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.3. »KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE«

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Intenzitet potpore iznosi 50%, a pod određenim uvjetima se može povećati za 20%. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR (korisnik početnik 100.000 EUR). Ovim natječajem se želi potaknuti korisnike ka većem korištenju obnovljivih izvora investicijama u izgradnju i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (sunca ili biomase) za vlastite potrebe.

Prihvatljive aktivnosti

– građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za: proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

– prijem, obrada i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

– obrada, prerada i skladištenje izlaznih supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe i/ili nabava strojeva za transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – natječaj je namijenjen za korisnike koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, a žele investirati u građenje i/ili opremanje objekta za proizvodnju i preradu. Prihvatljive aktivnosti – ulaganja u objekte za proizvodnju i preradu.

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije – ovim natječajem se želi potaknuti korisnike ka većem korištenju obnovljivih izvora investicijama u izgradnju i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (sunca ili biomase) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona.

Prihvatljive aktivnosti

– građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za:

– proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

– objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

– objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe te nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.

Razina i visina potpore Od 5.000 do 2.000.000 EUR (ovisno o natječaju)