NASELJA U OPĆINI DRENJE

Borovik

Broj stanovnika: 6                                              Površina: 9,99 km²                                              Pošta: 31418 Drenje                                          Pozivni broj: +385 (0)31                                    Cesta: ŽC 4118

Bračevci

Broj stanovnika: 209                                        Površina: 11,18 km²                                            Pošta: 31423 Bračevci                                         Pozivni broj: +385 (0)31                                    Cesta: D515 Našice D2 – Đakovo D7

Bučje Gorjansko

Broj stanovnika: 73                                        Površina: 6,32 km²                                            Pošta: 31423 Bračevci                                         Pozivni broj: +385 (0)31                                    Cesta: D515 Našice D2 – Đakovo D7

Drenje

Broj stanovnika: 583                                          Površina općine: 106.51 km²                             Pošta: 31418 Drenje                                          Pozivni broj: +385 (0)31                                    Cesta: ŽC 4118

Kućanci Đakovački

Broj stanovnika: 148                                          Površina: 5,43 km²                                     Pošta: 31418 Drenje                                          Pozivni broj: +385 (0)31                                    Cesta: ŽC 4118

Mandićevac

Broj stanovnika: 284                                          Površina: 4,85 km²                                     Pošta: 31418 Drenje                                          Pozivni broj: +385 (0)31                                    Cesta: ŽC 4118

Paljevina

Broj stanovnika: 183                                  Površina: 4,63 km²                                 Pošta: 31418 Drenje                                          Pozivni broj: +385 (0)31                                  Cesta: ŽC 4119

Podgorje Bračevačko

Broj stanovnika: 70                                  Površina: 9,93 km²                                 Pošta: 31433 Podgorač                                        Pozivni broj: +385 (0)31                                    Cesta:

Potnjani

Broj stanovnika: 497                                  Površina: 11,54 km²                                 Pošta: 31423 Bračevci                                        Pozivni broj: +385 (0)31                                    Cesta: D515 Našice D2 – Đakovo D7

Preslatinci

Broj stanovnika: 160                                  Površina: 6,2 km²                                   Pošta: 31418 Drenje                                          Pozivni broj: +385 (0)31                                  Cesta: ŽC 4118

Pridvorje

Broj stanovnika: 198                                  Površina: 9,5 km²                                   Pošta: 31418 Drenje                                          Pozivni broj: +385 (0)31                                    Cesta:

Slatinik Drenjski

Broj stanovnika: 289                                  Površina: 19,14 km²                                   Pošta: 31418 Drenje                                          Pozivni broj: +385 (0)31                                  Cesta: ŽC 4119