Kućanci Đakovački

Kućanci Đakovački nalaze se uz cestu koja povezuje Gorjane s Drenjem. Jedna isprava iz 1428. godine spominje Kućance (Kwsancz) kao selište u sastavu feudalnih gospodara Levanjske Varoši. Za vrijeme turske vlasti Kućanci su imali svoje gospodare u Đakovu. Zadnji turski gospodar Kućanaca bio je Hasan-beg. Sastav stanovništva Kućanaca drastično se promijenio za vrijeme i nakon Turaka. Kućancima pripada i zaselak poznat pod nazivom Bijela Vila. U Kućancima je 1922. godine izgrađena crkva sv. Ivana Nepomuka. Selo prema posljednjem popisu broji stotinjak stanovnika.

Izvor fotografija: Muzej Đakovštine