USTROJ OPĆINE DRENJE

Slavko Dešić

Slavko Dešić

Načelnik

Općinsko vijeće:

1. FRANJIĆ LIDIJA (HDZ) – predsjednica Općinskog vijeća
2. BLAŽANOVIĆ MIRKO (HDZ) – potpredsjednik Općinskog vijeća
3. BOGDANOVIĆ BRANKO (HDZ)
4. FABRIC ŽELJKO (DHSS)
5. FEHIR DRAŽEN (HDZ)
6. HARŠANJI TOMISLAV (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
7. HODŽIĆ MIRALEM (HDZ)
8. HORVAT STEFAN (HDZ)
9. LABUDIĆ ANDREJ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
10. MIKEŠIĆ ANAMARIJA (DHSS)
11. TOMAŠIČEVIĆ IVICA (SNAGA SIB)
12. ZORBAS MATEO (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
13. ZORBAS MIJO (HDZ)