O B A V I J E S T


Obavještavaju se građani da će se odvoz komunalnog otpada umjesto u petak, 1. studenog 2019. godine, izvršiti u subotu, 2. studenog 2019.