Stožer civilne zaštite Općine Drenje 099 425 4725 opcina-drenje@os.t-com.hr

Obavještavamo Vas da će djelatnici Sanitacije Osijek d.d. provoditi sustavnu deratizaciju na području Općine Drenje od 6. do 9. listopada 2020. u svrhu smanjenja broja populacije štetnih glodavaca (primarno miševa i štakora).