Uprava za ceste Osječko-baranjske županije temeljem članka 60. Zakona o cestama i Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste, zbog oštećenja cestovnog propusta i bankine donijela je Odluku o zatvaranju lokalne ceste LC44099 na dionici od raskrižja cesta ŽC4118 i LC44099 (kamp Borovik) i naselje Paučje s obilaskom preko ŽC4118 i ŽC4144 (naselje Drenje i Levanjska Varoš) u terminu od 27. siječnja do završetka radova na sanaciji.

Čitavu odluku možete pronaći ovdje.