Stožer civilne zaštite Općine Drenje 031 862 006 opcina-drenje@os.t-com.hr

Općinsko vijeće

Popis općinskih vijećnika Općine Drenje

Općinsko vijeće

1. FRANJIĆ LIDIJA (HDZ) – predsjednica Općinskog vijeća
2. BLAŽANOVIĆ MIRKO (HDZ) – potpredsjednik Općinskog vijeća
3. BOGDANOVIĆ BRANKO (HDZ)
4. FABRIC ŽELJKO (DHSS)
5. FEHIR DRAŽEN (HDZ)
6. HARŠANJI TOMISLAV (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
7. HODŽIĆ MIRALEM (HDZ)
8. HORVAT STEFAN (HDZ)
9. LABUDIĆ ANDREJ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
10. MIKEŠIĆ ANAMARIJA (DHSS)
11. TOMAŠIČEVIĆ IVICA (SNAGA SIB)
12. ZORBAS MATEO (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
13. ZORBAS MIJO (HDZ)