Iako je zbog mjera epidemiološke zaštite otkazana završna aktivnost projekta u obliku okruglog stola na kojemu su trebali biti predstavljeni rezultati projekta, projekt Zaželi bolji život u općini Drenje uspješno je priveden kraju, a sve o rezultatima i uspjesima toga projekta može se pročitati i u Glasu Slavonije.

“Prijava i provedba projekata iz europskih fondova napokon je postala naša realnost, a sve kako bi se Općina Drenje nastavila razvijati u pravom smjeru. Naime, moramo reći da nam je projekt Zaželi, uz svoje predane zaposlenice, omogućio važno iskustvo u vođenju i provođenju EU projekata socijalnog uključivanja, pa uskoro krećemo i s provedbom projekta “Zajedno u zajednici u Općini Drenje – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi”, koji se s glavnim ciljevima nadovezuje na projekt Zaželi – otkriva načelnik Slavko Dešić, zaključujući kako Općina Drenje nastavlja s neprestanom brigom o starijim mještanjima i njihovim uključivanjem u društvene aktivnosti.”

Čestitamo svima koji su doprinijeli realizaciji ovog vrijednog projekta, a naročito ženama koje su imale plemenitu zadaću pomagati starijim sumještanima, a na kraju i cijeloj zajednici tijekom pandemije. Hvala im na tome.