Stožer civilne zaštite Općine Drenje 031 862 006 opcina-drenje@os.t-com.hr

Sustavnu deratizaciju na području Općine Drenje provodit će djelatnici Sanitacije Osijek d.d. od 10. do 14. listopada 2022. godine.