Javna tribina u prostorijama DVD-a Drenje

Javna tribina u prostorijama DVD-a Drenje

Pozivaju se svi zainteresirani građani na Javnu tribinu povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i novog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike...