Kosinac – odlagalište je sanirano u zelenu oazu

Kosinac – odlagalište je sanirano u zelenu oazu

Nakon sedam mjeseci radova, uz EU-ovo sufinanciranje iz Kohezijskog fonda, završena je sanacija odlagališta otpada Kosinac, koje je na nju čekalo 15 godina, a sada se pretvara u zelenu oazu. Kosinac, na kojemu su svojevremeno, osim Drenja, komunalni otpad odlagale još...