Informacije o projektu: "Zajedno u zajednici u Općini Drenje - briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi"

Naziv projekta: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I. – “Zajedno u zajednici u Općini Drenje – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi”
Fond: Europski socijalni fond
Program potpore: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.
Nositelj projekta: Općina Drenje
Partneri: Udrugom Društvo žena „Slavonke“ Drenje,
Ukupna vrijednost projekta: 1.499.975,00 kuna
Iznos koji sufinancira Europska unija: 1.499.975,00 kuna (100%)
Planirano trajanje provedbe: 24 mjeseca (datum?)

O projektu: U Našicama 5.10.2020. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. UP.02.2.2.06 „Zajedno u zajednici u Općini Drenje – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ ukupna vrijednost projekta je 1.499.975,00.
Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca. Kroz ovaj projekt 4 djelatnika sklopiti će ugovor o radu na određeno vrijeme te će pružati pomoć starima i nemoćnima tijekom 23 mjeseca

Aktivnosti projekta: Djelatnici će imati zadatak organizirati aktivnosti na svakodnevnoj bazi, a iste će uključivati rekreativne, kulturne, edukativne i druge društvene aktivnosti u prostorijama koje će biti prilagođene upravo ciljanoj skupini. Svakodnevno će se vršiti i usluga prijevoza ciljane skupine kod doktora, u poštu ili druge institucije do kojih su do sada vrlo otežano dolazili. Projekt će se provoditi u partnerstvu s Udrugom Društvo žena „Slavonke“ Drenje koja ima veliko iskustvo u radu sa ciljanom skupinom a koja će zajedno sa Općinom provoditi aktivnosti u kojima će obuhvatiti i članove svoje udruge.

 Rezultati projekta: Provedbom projekta će se omogućiti nadomjestak nedostatka ustanova koje pružaju skrb o starima i nemoćnima, te osobama u nepovoljnom položaju, kao i nedostupnost adekvatnih ustanova krajnjim korisnicima projekta koje su nužne za normalno životno funkcioniranje.

Opći cilj: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi:
1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici
2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici
3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

Komponente poziva: Komponenta 1: Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

 Krajnji korisnici: Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Kontakt:
Općina Drenje
Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje
Telefon: 031 862 006

Više informacija:
* Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr
* Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Drenje.

Započeo projekt „Zajedno u zajednici u Općini Drenje“

Započeo projekt „Zajedno u zajednici u Općini Drenje“

Početkom prosinca na području općine Drenje započeo je projekt skrbi za stare i nemoćne u zajednici pod nazivom „Zajedno u zajednici u Općini Drenje – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“. Cilj projekta unaprijediti je socijalnu uključenost i...