U Našicama 5.10.2020. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. UP.02.2.2.06 „Zajedno u zajednici u Općini Drenje – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ ukupna vrijednost projekta je 1.499.975,00.

Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca. Kroz ovaj projekt 4 djelatnika sklopiti će ugovor o radu na određeno vrijeme te će pružati pomoć starima i nemoćnima tijekom 23 mjeseca. Djelatnici će imati zadatak organizirati aktivnosti na svakodnevnoj bazi, a iste će uključivati rekreativne, kulturne, edukativne i druge društvene aktivnosti u prostorijama koje će biti prilagođene upravo ciljanoj skupini. Svakodnevno će se vršiti i usluga prijevoza ciljane skupine kod doktora, u poštu ili druge institucije do kojih su do sada vrlo otežano dolazili. Projekt će se provoditi u partnerstvu s Udrugom Društvo žena „Slavonke“ Drenje koja ima veliko iskustvo u radu sa ciljanom skupinom a koja će zajedno sa Općinom provoditi aktivnosti u kojima će obuhvatiti i članove svoje udruge.

Provedbom projekta će se omogućiti nadomjestak nedostatka ustanova koje pružaju skrb o starima i nemoćnima, te osobama u nepovoljnom položaju, kao i nedostupnost adekvatnih ustanova krajnjim korisnicima projekta koje su nužne za normalno životno funkcioniranje.

OPĆI CILJ:
Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

SPECIFIČNI CILJEVI:
1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici
2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici
3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

KOMPONENTE POZIVA:
Komponenta 1: Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina.

PLANIRANO TRAJANJE PROVEDBE:
24 mjeseca