U ponedjeljak 25. siječnja u učilištu Mentor, zaposlenici projekta ,,Zajedno u zajednici u Općini Drenje – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi” s volonterkama udruge Društvo žena „Slavonke“ Drenje, koja je suradnik na projektu, započeli su edukaciju jačanja komunikacijskih vještina.

Cilj ove edukacije je osposobiti zaposlenike za rad s ciljanom skupinom, ali ih i nakon završetka projekte učiniti konkurentnijim na tržištu rada.

Projekt “Zajedno u zajednici u Općini Drenje – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi” za cilj ima unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz projekt će se pomoći starijima i nemoćnima kroz dvije godine, gdje će se organizirati aktivnosti na svakodnevnoj bazi, a iste uključuju rekreativne, kulturne, edukativne i druge društvene aktivnosti u prostorijama koje su prilagođene upravo ciljanoj skupini. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., a ukupna vrijednost projekta je 1.499.975,00 kuna. Za više informacija kliknite ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Drenje