Informacije o projektu: “Zaželi bolji život u općini Drenje 3”

Informacije o projektu: “Zaželi bolji život u općini Drenje 3”
Naziv projekta: Zaželi bolji život u općini Drenje 3
Kod projekta: UP.02.1.1.13.0372
Naziv poziva: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III
Naziv općeg cilja: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.
Nositelj projekta: Općina Drenje
Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Đakovo
Razdoblje provedbe projekta: 21.10.2022. – 21.6.2023. (8 mjeseci)
Ukupna vrijednost projekta: 1.169.423,85 kn
Iznos EU sufinanciranja: 1.169.423,85 kn

Sažetak projekta
Kroz projekt “Zaželi bolji život u općini Drenje 3” zaposlit će se 25 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, sa zadatkom da na području općine Drenje skrbe o 150 starijih i nemoćnih u ugroženim kućanstvima. Tako će se utjecati na poticanje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, ali samim time i na poboljšanje životnih uvjeta starijih koji se teško skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.

Aktivnosti projekta
Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici.

Rezultati projekta
Nastavak programa Zaželi u općini Drenje,
Tijekom 8 mjeseci 25 žena iz ciljne skupine odnosno ranjive skupine, pružat će potporu i podršku krajnjim korisnicima,
150 krajnja korisnika kontinuirano je dobivalo potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života.

Konkurentnost na tržištu rada
Po završetku projekta, žene koje steknu neophodno iskustvo, bit će znatno zapaženije na tržištu rada. Time će ovaj projekt ostvariti svoju svrhu na način da će žene biti konkurentnije na tržištu rada, dok će se starima i nemoćnima poboljšati kvaliteta života.

Kontakt
Općina Drenje
Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje
+385 (0)31 862 006

Više informacija
Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strkturnifondovi.hr
Europski socijalni fond – www.esf.hr
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Drenje