Dvadeset i pet žena s područja općine Drenje početkom listopada započet će radni odnos u sklopu projekta “Zaželi bolji život u općini Drenje”. Prije toga, u četvrtak, 6. rujna, krenule su na edukaciju za gerontodomaćice.

Teorijski dio edukacija traje 60 sati i održava se u Drenju, a praktični dio traje 100 sati i odradit će se u Domu za starije i nemoćne u Đakovu. Svaka će žena potom dobiti uvjerenje o završetku edukacije koje će im nakon završetka projekta olakšati zapošljavanje na sličnim radnim mjestima.

Svaka od 25 žena dobit će pet korisnika o kojima će se svakodnevno skrbiti te im pomagati pri kuhanju, čišćenju stana i okućnice, plaćanju računa i sličnome. Edukacije i praksa, koje će dijelom pohađati paralelno s radom, pripremit će zaposlene žene za ono sa čime će se susretati tijekom sljedeće dvije godine.