Informacije o projektu: “Zaželi bolji život u općini Drenje 2”

Naziv projekta: Zaželi bolji život u općini Drenje 2
Kod projekta: UP.02.1.1.13.00364
Naziv poziva: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II
Naziv općeg cilja: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.
Nositelj projekta: Općina Drenje
Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Đakovo
Razdoblje provedbe projekta: 8.1.2021. – 7.4.2022. (15 mjeseci)
Ukupna vrijednost projekta: 2.248.000,00 kn
Iznos EU sufinanciranja: 2.248.000,00 kn

Sažetak projekta

Kroz projekt “Zaželi bolji život u općini Drenje 2” zaposlit će se 25 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, sa zadatkom da na području općine Drenje skrbe o 125 starijih i nemoćnih u ugroženim kućanstvima. Tako će se utjecati na poticanje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, ali samim time i na poboljšanje životnih uvjeta starijih osoba i osoba koje su u nepovoljnom životnom položaju, pa teško skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.

Aktivnosti projekta

Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici,
Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine.

Rezultati projekta

Nastavak programa Zaželi u općini Drenje,
Tijekom 15 mjeseci 25 žena iz ciljne skupine pružat će potporu i podršku krajnjim korisnicima,
125 krajnja korisnika kontinuirano je dobivalo potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života,
Zaposlene žene bit će obrazovane i osposobljene, čime će biti povećana znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

 

 

Konkurentnost na tržištu rada

Po završetku projekta, žene koje završe edukacije i steknu neophodno iskustvo, bit će znatno zapaženije na tržištu rada. Time će ovaj projekt ostvariti svoju svrhu na način da će žene biti konkurentnije na tržištu rada, dok će se starima i nemoćnima poboljšati kvaliteta života.

Kontakt
Općina Drenje
Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje
+385 (0)31 862 006

Više informacija

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr
Europski socijalni fond – www.esf.hr

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Drenje

Informacije o projektu: “Zaželi bolji život u općini Drenje”

Naziv projekta: “Zaželi bolji život u općini Drenje”
Fond: Europski socijalni fond
Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Nositelj projekta: Općina Drenje
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo
Ukupna vrijednost projekta: 4.103,664,70 kuna
Iznos koji sufinancira Europska unija: 4.103,664,70 kuna (100%)
Trajanje projekta: 30 mjeseci (30.05.2018. – 30.11.2020.)

O PROJEKTU:
Svrha projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 25 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 125 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti projekta:
Akivnost. 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici i
Akivnost 2: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine

Rezultati projekta:
a) Tijekom 23 mjeseca 25 žena iz ciljne skupine pružalo potporu i podršku krajnjim korisnicima;
b) 125 krajnjih korisnika kontinuirano je dobivalo potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života;
c) zaposlene žene obrazovane su i osposobljene za zanimanje gerontodomaćica čime su povećana znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

Cilj projekta:
Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada i unapređenje kvalitete života krajnjih korisnika čime se smanjuje socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:
Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Kontakt:
Općina Drenje
Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje
Telefon: 031 862 006

Više informacija:
Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr
Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Drenje.

[Zaželi] Priprema zimnice

[Zaželi] Priprema zimnice

Raznovrsna zimnica je nezaobilazan element svakog kućanstva, pa su se tako i žene iz projekta Zaželi bacile na punjenje smočnica kod svojih korisnika. Irena Hamzić je kod svoje korisnice pripremila krastavce za zimnicu – što narezane, što u komadu. Obje su bile...

[Zaželi] Čišćenje vanjskih i unutarnjih dijelova kućanstava

[Zaželi] Čišćenje vanjskih i unutarnjih dijelova kućanstava

Zbog nepredvidive vremenske prognoze, vrijedna Snježana Henc je danima morala čekati priliku da uredi okućnicu kod korisnice, koja joj se naposljetku, kada se vrijeme stabiliziralo, pridružila na zraku i budno pratila svaki njezin potez čišćenja kapije i okućnice.. S...

[Zaželi] Sezonski poslovi u punom jeku

[Zaželi] Sezonski poslovi u punom jeku

Sve je lakše u dvoje, a to najbolje znaju žene iz programa Zaželi, koje i na sezonskim poslovima nastavljaju svesrdno pomagati svojim korisnicima. Tako prave ljetne vrućine nisu uspjele zaustaviti Martu Tomšić da u debelom hladu s korisnicom Marom očisti mahune i kala...

[Zaželi] Proljetni radovi u dvorištima, vrtovima i na okućnicama

[Zaželi] Proljetni radovi u dvorištima, vrtovima i na okućnicama

Proljeće je već u punoj snazi, stoga ne nedostaje ni radova u vrtovima i na okućnicama brojnih korisnika, a upravo to su nam svojim primjerom i ovoga puta pokazale Anita Bulut, Marinka Raguž, Đurđica Hanuljak i Snježana Henc, koje su još jednom napravile besprijekoran...