Zbog izmjene natječajne dokumentacije u sklopu Poziva SF.3.4.11.01.“Zaželi – prevencija institucionalizacije“ Općina Drenje objavljuje izmijenjeni tekst Poziva za iskaz interesa.

Općina Drenje planira prijaviti projekt na poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Za pripremu projektnog prijedloga potrebna nam je evidencija koliko osoba s područja Općine Drenje ima potrebu sudjelovati u programu Zaželi. Zbog propisanih novih uvjeta programa potrebno je ustanoviti koliko zainteresiranih korisnika, osoba u potrebi ispunjava uvjete natječaja.

Uvjeti koji su propisani natječajem za buduće korisnike su slijedeći:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

Osobe starije od 65 godina: ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu – čiji mjesečni prihodi:

za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 900,62 eura).

za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.501,04 eura).

Za višečlana kućanstva smatraju se kućanstva u kojima su SVI članovi pripadnici ciljne skupine Poziva čiji mjesečni prihodi ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 2.251,56 eura).

koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

– Koje žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su SVI članovi pripadnici ciljne skupine Poziva.

– Odrasle osobe s invaliditetom: koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta

– Oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.

– Koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

– Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Molimo da se sve zainteresirane osobe s područja Općine Drenje ukoliko žele biti korisnici projekta „Zaželi“ prijave:

osobno na adresu Općina Drenje, Ljudevita Gaja 25, 31 418 Drenje ili na broj telefona: 031/862-006

kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih osoba.

Prijava na ovaj poziv Iskaza interesa služi isključivo u svrhu utvrđivanja potencijalnog broja i potreba korisnika/ca koji ispunjavaju uvjete za prijavu projekta na Poziv „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ SF.3.4.11.01.  te korisnik/ca nije automatski uključen u projekt.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a s početkom potencijalne provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost (Potvrde iz porezne, Rješenja o utvrđenom stupnju invaliditeta, Potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući…)