Mjera 6.2. – natječaj 2019. godine


Tijekom prosinca 2019. godine očekuje se natječaj za tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti“. Potencijalni korisnici podmjere 6.2. su sva poljoprivredna gospodarstva, obrti, pravne osobe upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja samog Zahtjeva za potporu, a koja ne posjeduju rješenje/odobrenje od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koju žele pokrenuti.


Prihvatljive djelatnosti su:

 • prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaja proizvoda
 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge
 • tradicijski i umjetnički obrti
 • turizam u ruralnom području.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • gradnja, rekonstrukcija ili opremanje objekata
 • troškovi kupnje zemljišta i objekata
 • nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila
 • nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata
 • aktivnosti vezane uz edukacije i sudjelovanje na sajmovima
 • promotivne aktivnosti vezane uz projekt
 • aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

Iznos potpore je 50.000 eura po korisniku, te stopa sufinanciranja iznosi 100%. Za sve dodatne informacije obratite se na broj 091 523 3358.

Mjera 6.4. – natječaj 2019. godine

U prosincu 2019. godine očekuje se otvaranje natječaja za tip operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«. Svrha natječaja je potaknuti razvoj već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti, zadržati postojeća radna mjesta ili pak potaknuti stvaranje novih radnih mjesta. Cilj natječaja je smanjiti depopulaciju ruralnih područja, odnosno potaknuti ljude, pogotovo mlade, na ostanak u ruralnim područjima ili njihov povratak iz gradova. Potencijalni korisnici su poljoprivredna gospodarstva – OPG, OBRT, PRAVNA OSOBA, uz uvjet da su najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu upisana u Upisnik poljoprivrednika i Registar poreznik obveznika uz posjedovanje odobrenja od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi dalje razvijati.

Prihvatljive djelatnosti su:

 • prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaja proizvoda
 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge
 • tradicijski i umjetnički obrti
 • turizam u ruralnom području.

Prihvatljive aktivnosti su ulaganja:

 • gradnja, rekonstrukcija ili opremanje objekata
 • troškovi kupnje zemljišta i objekata
 • nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila
 • nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata
 • aktivnosti vezane uz edukacije i sudjelovanje na sajmovima
 • promotivne aktivnosti vezane uz projekt
 • aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

Iznos potpore po korisniku moguć je u rasponu od 3.500 do 200.000 eura s intenzitetom potpore do 70% od ukupno prihvatljivih troškova. Za sve dodatne informacije javite se broj 091 523 3358.