U mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

Podatak o prosječnoj starosnoj mirovini za 40 i vise godina mirovinskog staza dostupan je na mrežnoj stranici HZMO-a. U Izvješću ,,Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja”, relevantan podatak nalazi se u stupcu ,,Prosječna neto mirovina u eurima”, u retku ,,Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i vise godina” (u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora). Sukladno navedenom, maksimalni iznosi za samačka, dvočlana i višečlana kućanstva navedeni su u tablici kako slijedi:

Mjesec i godina na koji se odnosi mirovinaGodina i mjesec isplate mirovineIznos prosječne starosne mirovine za  40 godina i više mirovinskog stažaPrag za samačka kućanstvaPrag za dvočlana kućanstvaPrag za tročlana kućanstva
OžujakTravanj846,081.015,301.692,162.538,24
TravanjSvibanj853,091.023,711.706,182.559,27
      

Tablica će se svaki mjesec dopunjavati i ažurirati.

Navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313

U Drenju, 12.travnja 2024.