Općinsko vijeće Općine Drenje je dana 14. rujna 2018. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Drenje.

Za mjesne odbore Bračevci, Bučje Gorjansko, Drenje, Kućanci Đakovački, Mandičevac, Paljevina, Podgorje Bračevačko, Potnjani, Preslatinci, Pridvorje i Slatini Drenjski.

Odluka je objavljena u “Službenom glasniku” Općine Drenje broj 6 dana 18. rujna 2018. godine, a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

Više informacija potražite ovdje:Objava biračima