Sukladno Odluci o održavanju vježbe civilne zaštite Općine Drenje, donesenoj od strane načelnika općine, danas je na području Osnovne škole „Drenje“ provedena vježba civilne zaštite Općine Drenje pod nazivom „Olujno nevrijeme 2023.“.

Tijekom vježbe prezentirana su djelovanja i mogućnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, istaknuta je njihova spremnost za provedbu mjera civilne zaštite u slučaju olujnog nevremena na lokaciji Osnovne škole „Drenje“. Fokus je bio na zaštiti i spašavanju kritične infrastrukture, te evakuaciji i zbrinjavanju djelatnika škole i učenika. Također, vježbano je koordiniranje rada stožera civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite.

Cilj vježbe bio je provjera spremnosti operativnih snaga te unaprjeđenje zajedničkog koordiniranja i reagiranja u slučaju nastanka izvanrednog događaja prilikom olujnog nevremena, kao što je oštećenje krovišta i pojava požara na lokaciji Osnovne škole Drenje.