U Našicama smo 5. listopada potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. UP.02.2.2.06 „Zajedno u zajednici u Općini Drenje – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“.

Kroz ovaj projekt 4 djelatnika sklopit će ugovor o radu na određeno vrijeme te će pružati pomoć starima i nemoćnima tijekom 24 mjeseca. Djelatnici će imati zadatak organizirati aktivnosti na svakodnevnoj bazi, a iste će uključivati rekreativne, kulturne, edukativne i druge društvene aktivnosti u prostorijama koje će biti prilagođene upravo ciljanoj skupini. Svakodnevno će se vršiti i usluga prijevoza ciljane skupine kod doktora, u poštu ili druge institucije do kojih su do sada vrlo otežano dolazili. Projekt će se provoditi u partnerstvu s Udrugom Društvo žena „Slavonke“ Drenje koja ima veliko iskustvo u radu sa ciljanom skupinom a koja će zajedno sa Općinom provoditi aktivnosti u kojima će obuhvatiti i članove svoje udruge.

Provedbom projekta će se omogućiti nadomjestak nedostatka ustanova koje pružaju skrb o starima i nemoćnima, te osobama u nepovoljnom položaju, kao i nedostupnost adekvatnih ustanova krajnjim korisnicima projekta koje su nužne za normalno životno funkcioniranje.

Za ovaj projekt dobili smo 1.499.975 kn. Projekt će trajati dvije godine, odnosno 24 mjeseca, a s aktivnostima bi trebali krenuti početkom iduće godine. Već dugi niz godina brinemo o starijim osobama, ponajviše o onima kojima je potrebna pomoć. Projekt Zaželi pokazao se kao uspješan, te ćemo se i ubuduće prijavljivati na takve projekte, a sve to u svrhu poboljšanja života u Općini te brige o starijima.

Opći cilj projekta je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi: Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga.