Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Osječko-baranjske županije dana 5. rujna 2022. godine, KLASA: 320-07/22-01/12, URBROJ: 2158-02-22-15, prema kojem je proglašeno stanje prirodne nepogode na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na sljedećoj imovini: višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.

Prijave će se zaprimati od 12. do 23. rujna 2022. godine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Drenje, Drenje, Lj. Gaja 25.

Za prijavu je potrebna sljedeća dokumentacija:

– osobna iskaznica,
– OIB,
– MIBPG,
– broj žiro računa (IBAN),
– Zahtjev za potporu za 2022. godinu.

Foto: Osječko-baranjska županija