Godišnjim Planom vježbi civilne zaštite u 2023. godini planirana je organizacija i provedba terenskih vježbi civilne zaštite na lokalnoj razini. Sukladno Odluci o održavanju vježbe civilne zaštite Općine Drenje donesenoj od strane načelnika općine bit će provedena vježba civilne zaštite Općine Drenje kojom će biti prezentirano djelovanje i mogućnosti operativnih  snaga sustava civilne zaštite te njihove spremnosti  na provođenju mjera civilne zaštite za slučaj olujnog nevremena na lokaciji Osnovne škole Drenje, zaštita i spašavanje kritične infrastrukture te evakuacija i zbrinjavanje djelatnika škole i učenika, rad stožera civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite.

Cilj vježbe je provjera spremnosti operativnih snaga te unaprjeđenje zajedničkog koordiniranja i reagiranja slučaj nastanka izvanrednog događaja prilikom olujnog nevremena kojeg je posljedica oštećenje krovišta i pojave požara na lokaciji Osnovne škole Drenje.

Terenski dio vježbe započinje 10. studenog 2023. godine u 10:00 sati, a završava nakon odrade svih pozicija predviđenih scenarijem, najkasnije u 11:00 sati.

Elaborat vježbe potražite ovdje.