U Osnovnoj školi Drenje danas je, kao i u cijeloj zemlji, počeo prvi dan nastave u sklopu školske godine 2019./2020., a djelatnici Policijske postaje Đakovo održali su predavanja učenicima. Posebno predavanje održano je i zaposlenicama projekta “Zaželi bolji život u općini Drenje” na temu Sigurnost u vašem domu.

Glavne su teme predavanja bile samozaštita od krađe, postupanje u slučaju sumnjivih radnji, nasilje u obitelji. Žene će stečeno znanje potom prenijeti najosjetljivijoj skupini – svojim korisnicima, starim i nemoćnim osobama s područja općine Drenje.

Projekt Zaželi omogućio nam je mnogo korisnog znanja, a šlag na vrhu torte sada je i ovo predavanje policijskih djelatnika o sigurnosti. Dakako, neke od tih informacija bile su mi poznate, ali svakako sam naučila i nešto novo. Sada ću to pažljivo prenijeti svojim korisnicima – rekla je Marinka Raguž, jedna od zaposlenih gerontodomaćica.