Uporaba modernih tehnologija nije strana korisnicima programa Zaželi, pa je tako korisnica Ljerka Bogdanović putem videopoziva odlučila popričati s našom Martom Tomšić. Ovo je prekrasan dokaz da ih čak ni pandemija nije uspjela udaljiti i spriječiti da zajedno popiju kavu.